Värdegrund och kultur


Våra värderingar är grunden för vår verksamhet och vägleder oss i vårt dagliga arbete gentemot våra kunder såväl som våra medarbetare.

Ikaros värdegrund och kultur för att uppnå ett gott liv:

  • ​Trygghet
  • Balans i livet
  • Gemenskap & glädje
  • Arbetsglädje
  • Förtroende
  • Kompetensutveckling 
  • Hälsa & träning
  • Miljö och socialt engagemang
  • Jämlikhet och respekt