Kvalitetsprocess


Ikaros säljer kompetens per timma. Alla rättigheter till konsultens arbete tillhör kunden. Ikaros konsulter följer våra kunders kvalitetsprocess och övriga standards.

Planera

  • Fastställ medarbetarens styrkor och kompetens
  • Undersök vad medarbetaren brinner för
  • Analysera kundernas behov av kompetens inom de för Ikaros intressanta områdena

Genomför

  • Matcha kunders behov med medarbetares intresse och kompetens
  • Kompetensutveckla
  • Leverera kompetens (enligt kundens processer)

Följ upp

Vi värnar om att ge och få feedback, vi har stående samtal så som:

  • Medarbetarsamtal
  • Kundutvärderingar avseende utfört arbete 

Men uppmuntrar även till feedback i vardagen för att öka arbetsglädjen

Agera

  • Justera kompetensutvecklingsplaner och uppdrag tillsammans med medarbetare och kund
  • Coacha